บริษัท เบลแพ็ค จำกัด

เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย กล่องกระดาษลูกฟูก เน้นสร้างความชำนาญเฉพาะกล่องกระดาษลูกฟูกเท่านั้น และด้วยประสบการณ์พร้อมทั้งทีมผู้ชำนาญ เราเลือกสรรสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเน้นการทำการตลาดแบบเจาะจงพร้อมกับการกำหนดราคาที่สมเหตุสมผล รวมไปถึงการควบคุมประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ