กล่องเก็บเอกสาร

กล่องเก็บเอกสารอเนกประสงค์

กล่องเอกสารกระดาษลูกฟูกหนา 3 ชั้น หรือ 5 ชั้น กรณีต้องการความแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดีมากขึ้น เป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยม  ปิดฝาครอบด้านบน  ขนาดกะทัดรัดเมื่อพับเก็บ ขึ้นรูปง่ายเมื่อต้องการใช้งาน ได้มาตรฐาน ใช้บรรจุเอกสารทั่วไป และสิ่งของต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

l9
l10

กล่องเก็บเอกสารอเนกประสงค์ เจาะรูด้านข้าง 2 ด้าน

กล่องเอกสารกระดาษลูกฟูก แบบฝาปิดและฝาครอบบน เจาะรูด้านข้าง สำหรับยกหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก ด้านข้างกล่องพิมพ์เส้นบรรทัด สำหรับเขียนข้อความ เหมาะสำหรับใช้บรรจุเอกสารหรือสิ่งของต่างๆ ที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ

กล่องเก็บเอกสารอเนกประสงค์ เจาะรูด้านข้าง 2 ด้าน

เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและการวางซ้อนกันได้ที่เยี่ยม แบบมีฝาปิด และแบบครอบ สีขาว มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ แบบมีสอดมือจับเหมาะสมกับ
1. จัดเก็บแฟ้มเอกสารระเบียนธุรกิจ
2. แผ่นพับ
3. ซีดี ดีวีดี
4. ภาพถ่ายสำคัญ

l8