เกรดกระดาษ

ca

เกรดกระดาษ CA หรือ M

เป็นกระดาษสำหรับทำลอนลูกฟูก มีความแข็งแรง ป้องกันแรงกระแทกรวมทั้งทำผิวด้านหลัง ลดต้นทุนราคาประหยัด ความหนา 105,125 แกรม

ka

เกรดกระดาษ KA

เป็นกระดาษสำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทาน กันความชื้นได้บ้างนิยมทำเป็นกล่องบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารทะเลแช่แข็ง ชิ้นส่วนยานยนต์ ความหนา 125,150,185,230 แกรม

kl

เกรดกระดาษ KL

เป็นกระดาษสำหรับทำผิวกล่อง มีโทนสีใกล้เคียงกับกระดาษต่างประเทศเป็นที่ยอมรับกันในสากล สีจะใกล้เคียงกับเกรดกระดาษ KI และ KKเหมาะสำหรับสินค้าส่งออกทุกชนิด ความหนา 125,150,205,230 แกรม

ki

เกรดกระดาษ KI

เป็นกระดาษสำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรงและทนทานปานกลางนิยมใช้บรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค ราคาค่อนข้างถูกความหนา 125,150,185 แกรม

kt

เกรดกระดาษ KT

เป็นกระดาษสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 100%มีความทนทานและแข็งแรง ความหนา 125,150,185,200,250 แกรม