เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีคุณภาพสู่มือลูกค้า

พันธกิจ

  • เราส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพสู่ลูกค้าเสมอ
  • เราพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • เราให้บริการด้วยความจริงใจ อบอุ่น เป็นกันเอง ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
  • เราใส่ใจและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
  • เราจะบริการและขนส่งอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บริษัท เบลแพ็ค จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพ บริหารงานโดยเครือบริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด เราได้ประกอบการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพ ให้ถึงมือลูกค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษมามากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตและสร้างสรรค์สินค้าบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงเนื่องจาก การแข่งขันในสภาพปัจจุบันมีการประกอบกิจการและการดำเนินทางธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก อีกทั้งยังมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าและความได้เปรียบทางธุรกิจและส่วนหนึ่งคือ การลดต้นทุนและปัญหาในการดำเนินทางธุรกิจ ซึ่งการใช้บรรจุภัณฑ์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขันโดยการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อห่อหุ้มสินค้าชนิดต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในนั้นคือ บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่องกระดาษลูกฟูกที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งาน ของลูกค้าได้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพก็สามารถเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาในการเรื่องสินค้าชำรุดให้กับสินค้าได้ อีกทั้งด้วยสินค้ากล่องกระดาษลูกฟูกของ Bell Pack นั้นสามารถช่วยลดต้นทุนสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันการดำเนินทาง ธุรกิจได้ จึงตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยตรงเพราะเราสามารถผลิต และสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเกิดความประทับใจในเรา
qwwe

ดังนั้น Bell Pack จึงเข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ชนิดที่เป็นกล่อง กระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพสูงสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าได้ด้วยการ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานสูง และที่สำคัญนอกจากโดยทางเรามีการบริการเป็นเลิศ มีความอบอุ่น เป็นกันเอง และน่าประทับใจในบริการของเรา และนอกจากนี้เราเอาใจใส่ในรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการผลิต และมีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของลูกค้าได้ และที่สำคัญเราเน้นการบริการที่จริงใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า อย่างแท้จริง

เราขอสัญญาว่า เราจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่จริงใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอรวมถึงเราจะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราที่อบอุ่นเป็นกันเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการ Bell Pack เรา